บุคลากร

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 ฝ่ายบริหารงาน    
pic             pic                    pic   
 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์
 ผู้อำนวยการ วพส.
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา  เธียรมนตรี
 รองผู้อำนวยการ วพส.
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   นางวัลภา  ฐาน์กาญจน์
 ผู้จัดการแผนงาน
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
         
 ฝ่ายสนับสนุน
 pic    pic    pic
 นายนิพนธ์  รัตนาคม
 หัวหน้าสำนักงาน
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   นางสาวจารุวรรณ  ขวัญศรี
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 นางสาวศศมน ศรีวิรัตน์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและการเงิน
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
       
pic   pic   pic
 นางสาวมารียา เจ๊มะ
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   นางสาวรัตติกาล  ขนานแก้ว
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   นางสาววริศรา  หวังสุวรรณ
 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Copyright © สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

Search