ขยายเวลาเปิดรับหัวข้อวิจัย ♦

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมส่งแนวคิดและหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพจากพื้นที่ปฎิบัติงานของท่าน เพื่อเข้ารับการพิจารณาสนับสนุนการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560!!

 รายละเอียดประกาศ | แบบฟอร์มขอรับทุน 

Copyright © สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

Search